The Five Point Zero Group е новият сребърен партньoр на ВК ЦСКА

Волейболен клуб ЦСКА има нов сребърен партньор, в лицето на The Five Point Zero Group.

5.0 е иновативна компания, вперила поглед в бъдещето и ясно очертала своята основна цел – да развива устойчиви и екологични практики, които да гарантират на следващите поколения по-чиста околна среда и неограничени възможности за развитие.

Компанията развива и подкрепя проекти, свързани с възобновяеми източници на енергия, както в Германия, така и в други страни. Със своята дейност 5.0 се стреми да направи електроенергията, произведена от възобновяеми източници, много по-достъпна за повече хора.

Съзнавайки важността младите хора по целия свят да получат стабилно и качествено образование, 5.0  е съосновател и основен акционер в Германска Академия за дигитално образование (DADB). Академията предоставя онлайн курсове за висше образование и въвежда германското инжинерство в нови, развиващи се икономики.

Волейболен клуб ЦСКА приветсва с добре дошъл своя нов партньор. Спортът има важна социална функция и ние вярваме, че с нашето сътрудничество ще допринесем за популяризирането на ползите от спортуването и активния живот, като част от грижата за доброто физическо и психическо здраве на всяко общество.

 

Scroll to Top